SunAIR 850

 

Filter teknik Klicka här

 SunAIR 850 EC Premium

Den effektivaste modellen i Premium-serien, SunAIR 850 EC är ett vinterfungerande och energieffektivt värmeåtervinningsaggregat för stora objekt såsom daghem, kontor, skolor och stora egnahemshus. Till sina egenskaper och funktioner är den ett mångsidigt ventilationsaggregat, med vars motströmsvärmeåtervinningselement man kan uppnå en temperaturverkningsgrad på hela 85 procent. Till sin stomkonstruktion är SunAIR 850 EC också ljudtekniskt av toppkvalitet.

Energieffektiviteten uppnås med en noggrann steglös värmereglering och ett steglöst reglerbart förmotstånd. EC-motorerna som företräder ny teknologi förbrukar 30–60 % mindre elektricitet. Förmotståndet håller värmeåtervinningen i funktion också vid hård kyla. Vinterfunktionen hindrar att det uppstår okontrollerbart undertryck. På så sätt suger inte värmeåtervinningsaggregatet in damm, radon eller andra orenheter och den öppna spisen eller pannan ryker inte heller in.

SA 850 EC -modellerna

SA 850 EC-R

SA 850 EC-W-

SA 850 EC-L

SA 850 EC-W-L

 

Tekniska data

Tillvastvalsutrustning

 •  Frånluft max. 260   l/s (50 Pa)
 •  Värmeåtervinning                             (motströmselement)
 • Temperaturverkningsgrad   ca 85%
 • Fläktar 4 x 170 W EC
 •  Elektrisk   förvärmning
 •  Elektrisk   eftervärmning
 •  Automatik för   förbikoppling av
 • elementet (sommar)
 •  Pannkopplingsfunktion
 •  Till- och   frånluftsfläkt EC
 •  Filter för   utomhusluften G3
 •  Findammsfilter   F7
 • Frånluftsfilter G3                       
 • Kylningsenhet/jordkyla   (manual)
 • Elfilter   (EF) Elektriska tvättbara aluminiumfilter
 • Vattenradiator (W)
 • RH%   /Co2-effektivering
 •  Grafiskt   användargränssnitt
 • Väggrack

Mått

 •  Bredd 1000 mm
 • Höjd 890 mm +   frånluftskragar
 • Djup   730 mm

Kan fås med omvänd kanalordning (L/R)