E416 / E1250

Kanalfilter

- Högklassik luftrenare att installeras i luftkonditioneringssystem i hus
- Överstiger klart alla filtreringsnivåer hos luftkonditioneringsanordningar
- Blir inte tilltäppt och bibehåller filtreringskapaciteten under hela underhållsintervallen
- Tvättbara filter medför inte dyra filterbyten
- Aktivkolsfiltret hindrar lukter att stömma in

TEKNISK INFORMATION

E 416

E 1250

LUFTVOLYM

400 m³/h

1000 m³/h

AVSKILJNINGSGRAD

95 – 100 %

95 – 100 %

LÄNGD

500 mm

500 mm

BREDD

250 mm

285 mm

HÖJD

295 mm

450 mm

STOS, DIAMETER.

160 mm

250 mm

SPÄNNING

220 – 230 V

220 – 230 V

EFFEKTFÖRBRUKNING

3 W

3 W

VIKT

10 KG

19 KG

Hastigheten för luftflödet i vent kanalen bör ej överstig följande nivåer detta för att optimera partikel upp fånget

6 m/s i kanalen

4 m/s genom kanalfiltret

6 m/s i kanalen

4 m/s genom kanalfiltret

FÖRFILTER

AKTIVT KOLFILTER

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

 Kanalfilter skall monteras i utrymme med + grader.