Energifrångare

SunAIR-energifångare

SunAIR-energifångaren utnyttjar den solenergi som bundits
i marken. Föruppvärmningselementet levereras med en särskilt jordkrets. Den
elektriska förvärmningen kan, om man så önskar, ersättas med en särskild
jordkrets. Aggregatets automatik slår på aggregatet, om utomhustemperaturen är
under +7 eller över +23 grader.

Lösningen möjliggör på vintern uppvärmning av frisk
utomhusluft samt på sommaren kylning med liten eleffekt. Kylningen med jordkyla
installeras i den friskluftskanal som kommer utifrån.